Seafront Bugge & Olsen AS

01.01.2015 selger Høyergruppen AS 60% av aksjene i Bugge & Olsen AS til Seafront Group AS, og Bugge & Olsen AS skifter navn til Seafront Bugge & Olsen AS.

seafront-bugge-olsen-as