Grunnlagt av Niels Magnus Bugge og O.P. Olsen

Niels Magnus Bugge og O.P. Olsen grunnla i 1894 firmaet Bugge & Olsen AS. Firmaet eide flere seilskip, senere også et betydelig antall dampskip. Frakten besto av trelast og is i blokker til kontinentale havner.

buggeolsen