Grensekontrollstasjon

Grensekontrollstasjonen i Larvik Havn ble etablert i Revet 2, i 2011, og Bugge & Olsen AS var sterkt involvert i byggingen av denne.

Dette er en viktig funksjon i Larvik Havn.