Ekspansjon og fusjon

Firmaet P.A. Johannessen ble grunnlagt i 1856, og denne virksomheten besto i å ekspedere kystbåtene som anløp Larvik. Begge firmaer ble i mange år drevet med felles administrasjon, før de etter hvert ble fusjonert til ett firma, Bugge & Olsen AS.