Om oss: Historie

I 1894 grunnla Niels Magnus Bugge og O.P. Olsen firmaet som i dag er Bugge & Olsen AS. Firmaet eide flere seilskip, senere også et betydelig antall dampskip. Frakten besto av trelast og is i blokker til kontinentale havner.

Firmaet P.A. Johannessen ble grunnlagt i 1856, og denne virksomheten besto i å ekspedere kystbåtene som anløp Larvik. Begge firmaer ble i mange år drevet med felles administrasjon, før de etter hvert ble fusjonert til ett firma, Bugge & Olsen AS.
Fra de første Ro/Ro skipene startet med anløp av Larvik, på begynnelsen av 1970-tallet har Bugge & Olsen AS vært en viktig bidragsyter til utviklingen av Larvik som containerhavn. Larvik Havn har gjennom de seneste årene vært Norges nest største containerhavn.
I 1999 ble Larvik Containerterminal AS etablert. Formålet var og er effektiv og økonomisk drift. Håndtering av containere og skip, i forbindelse med anløp av Larvik Havn.

I 2013 ble 65 000 TEUS skipet over kaia i Larvik.
Bugge & Olsen AS eier 50 % av selskapet, og har den administrative ledelse.
Samme år ble også Container Transport Larvik AS etablert. Formålet var også her å få en effektiv og økonomisk drift, samt kunne tilby våre kunder kvalitet.

Bugge & Olsen AS er i dag 1/3 eier av selskapet, og har den administrative ledelse.
Fra 1.1.2003 ble Bugge & Olsen AS solgt fra Harald Bugge, til Høyergruppen AS i Porsgrunn.
I 2006 flyttet Bugge & Olsen AS ut på Revet i Larvik, og fikk dermed en sentral beliggenhet ved containerhavna i Larvik.
I dag fremstår firmaet som en moderne og fremtidsrettet logistikkleverandør av:
Spedisjon – Fortolling – Internasjonal transport – Terminaltjenenester – Skipsklarering – Prosjektlaster.