En moderne logistikkleverandør

I dag fremstår firmaet som en moderne og fremtidsrettet logistikkleverandør av:

  • Fortolling
  • Internasjonal transport
  • Prosjekt laster
  • Skipsklarering
  • Spedisjon
  • Terminaltjenester

Seafront Bugge & Olsen AS

01.01.2015 selger Høyergruppen AS 60% av aksjene i Bugge & Olsen AS til Seafront Group AS, og Bugge & Olsen AS skifter navn til Seafront Bugge & Olsen AS.

seafront-bugge-olsen-as

Grensekontrollstasjon

Grensekontrollstasjonen i Larvik Havn ble etablert i Revet 2, i 2011, og Bugge & Olsen AS var sterkt involvert i byggingen av denne.

Dette er en viktig funksjon i Larvik Havn.


Bugge & Olsen AS selges

I 2003 ble Bugge & Olsen AS solgt fra Harald Bugge til Høyergruppen AS i Porsgrunn. Etter hvert flyttet selskapet fra Storgaten 50 til Revet og containerhavna i Larvik.


Larvik Containerterminal AS etableres

I 1999 ble Larvik Containerterminal AS etablert. Formålet var og er effektiv og økonomisk drift. Håndtering av containere og skip, i forbindelse med anløp av Larvik Havn.

Container Transport Larvik AS

Samme år ble også Container Transport Larvik AS etablert. Formålet var også her å få en effektiv og økonomisk drift, samt kunne tilby våre kunder kvalitet.


Larvik havn i vekst

Fra de første Ro/Ro skipene startet med anløp av Larvik, på begynnelsen av 1970-tallet har Bugge & Olsen AS vært en viktig bidragsyter til utviklingen av Larvik som containerhavn.


Grunnlagt av Niels Magnus Bugge og O.P. Olsen

Niels Magnus Bugge og O.P. Olsen grunnla i 1894 firmaet Bugge & Olsen AS. Firmaet eide flere seilskip, senere også et betydelig antall dampskip. Frakten besto av trelast og is i blokker til kontinentale havner.

buggeolsen

Ekspansjon og fusjon

Firmaet P.A. Johannessen ble grunnlagt i 1856, og denne virksomheten besto i å ekspedere kystbåtene som anløp Larvik. Begge firmaer ble i mange år drevet med felles administrasjon, før de etter hvert ble fusjonert til ett firma, Bugge & Olsen AS.