Om oss: Introduksjon

Seafront Bugge & Olsen AS er en uavhengig speditør, med lang erfaring, og er tilbyder av alle typer logistikktjenester. Med den sentrale beliggenhet i Larvik Havn, er vi plassert i selve knutepunktet mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden med sin korte og enkle innseiling, kombinert med moderne havnefasiliteter, gir oss muligheter til å tilby smidige og effektive logistikktjenester, skreddersydd etter oppdragsgivers behov.