Om oss: Historie

I 1894 grunnla Niels Magnus Bugge og O.P. Olsen firmaet som i dag er Bugge & Olsen AS. Firmaet eide flere seilskip, senere også et betydelig antall dampskip. Frakten besto av trelast og is i blokker til kontinentale havner.

Firmaet P.A. Johannessen ble grunnlagt i 1856, og denne virksomheten besto i å ekspedere kystbåtene som anløp Larvik. Begge firmaer ble i mange år drevet med felles administrasjon, før de etter hvert ble fusjonert til ett firma, Bugge & Olsen AS.
Fra de første Ro/Ro skipene startet med anløp av Larvik, på begynnelsen av 1970-tallet har Bugge & Olsen AS vært en viktig bidragsyter til utviklingen av Larvik som containerhavn. Larvik Havn har gjennom de seneste årene vært Norges nest største containerhavn.
I 1999 ble Larvik Containerterminal AS etablert. Formålet var og er effektiv og økonomisk drift. Håndtering av containere og skip, i forbindelse med anløp av Larvik Havn.

I 2013 ble 65 000 TEUS skipet over kaia i Larvik.
Bugge & Olsen AS eier 50 % av selskapet, og har den administrative ledelse.
Samme år ble også Container Transport Larvik AS etablert. Formålet var også her å få en effektiv og økonomisk drift, samt kunne tilby våre kunder kvalitet.

Bugge & Olsen AS er i dag 1/3 eier av selskapet, og har den administrative ledelse.
Fra 1.1.2003 ble Bugge & Olsen AS solgt fra Harald Bugge, til Høyergruppen AS i Porsgrunn.
I 2006 flyttet Bugge & Olsen AS ut på Revet i Larvik, og fikk dermed en sentral beliggenhet ved containerhavna i Larvik.
I dag fremstår firmaet som en moderne og fremtidsrettet logistikkleverandør av:
Spedisjon – Fortolling – Internasjonal transport – Terminaltjenenester – Skipsklarering – Prosjektlaster.


Om oss: Introduksjon

Seafront Bugge & Olsen AS er en uavhengig speditør, med lang erfaring, og er tilbyder av alle typer logistikktjenester. Med den sentrale beliggenhet i Larvik Havn, er vi plassert i selve knutepunktet mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden med sin korte og enkle innseiling, kombinert med moderne havnefasiliteter, gir oss muligheter til å tilby smidige og effektive logistikktjenester, skreddersydd etter oppdragsgivers behov.


Fortolling

Seafront Bugge & Olsen AS er AEO sertifisert og har lang erfaring med fortolling av alle typer varer. Vi har opparbeidet oss spesialkompetanse på fortolling av næringsmidler gjennom et godt samarbeid med våre kunder, gode rutiner og fokus på presisjon. Vi tilbyr alle typer fortollingsoppdrag og ønsker gjennom fleksibilitet, kunnskap og erfaring å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder.