NO | EN

Velkommen til Seafront Bugge & Olsen AS

Seafront Bugge & Olsen AS er en uavhengig speditør, med lang erfaring, og er tilbyder av alle typer logistikktjenester. Med den sentrale beliggenhet i Larvik Havn, er vi plassert i selve knutepunktet mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden med sin korte og enkle innseiling, kombinert med moderne havnefasiliteter, gir oss muligheter til å tilby smidige og effektive logistikktjenester, skreddersydd etter oppdragsgivers behov.

Kontakt

Tlf: +47 33 13 93 00
Seafront Bugge & Olsen AS
Revet 2
3263 Larvik, Norge
larvik.buggeolsen@seafront.no

Om Seafront Bugge & Olsen AS

Seafront Bugge & Olsen AS er en uavhengig speditør med over 100 års historie i tilknytning til Larvik Havn.